3. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 13. 9. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 09.09.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 13. septembra 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/3-IS-F1
Datum:   7. 9. 2010

 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003), 

 

SKLICUJEM

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

 ki bo v ponedeljek, 13. septembra 2010, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.    Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.    Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

4.    Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2010 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.

 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.