LOKALNE VOLITVE 2010 – Pomembne informacije in povezave

datum: 09.08.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

V nadaljevanju so povzete pomembne informacije glede izvedbe LOKALNIH VOLITEV 2010 v občini Gornja Radgona. Lokalne volitve so bile razpisane z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010). Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 10. oktobra 2010, morebitni drugi krog glasovanja za župana se opravi v nedeljo, 24. oktobra 2010. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 9. avgust 2010. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov (PDF)


POMEMBNI VELJAVNI OBČINSKI PREDPISI IN AKTI:

-       Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 15.07.2006)

-       Neuradno prečiščeno besedilo določb o določitvi števila članov svetov KS in volilnih enot za volitve članov svetov KS v občini Gornja Radgona (PDF)Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/1996, 63/1998 in 68/1998)

-       Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010)

-       Akt o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 60 z dne 01.08.2010)

-       Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010)

-       Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti občine Gornja Radgona z dne 22.10.2006 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 25 z dne 01.11.2006) 

-       Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana (PDF)

-       UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta s strani skupine volivcev, določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev in določitev kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti s strani skupine volivcev v Občini Gornja Radgona (PDF

-       SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona (PDF)

Ostali občinski predpisi so na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona v katalogu informacij javnega značaja.POMEMBNE POVEZAVE:

-       spletna stran Državne volilne komisije – Lokalne volitve 2010 (razpis volitev, rokovnik, zakonodaja, obrazci podpore, instruktivni obrazci za kandidiranje, obrazci za predlaganje članov volilnih odborov, navodila in pojasnila) (www.dvk.gov.si)

-       spletna stran Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko – Lokalne volitve 2010 (www.svlr.gov.si

-       spletna stran LOKALNE VOLITVE 2010 (volitve.gov.si):


OBVESTILA ZA PREDSTAVNIKE KANDIDATUR:


POVEZAVE DO POMEMBNIH OBRAZCEV (na spletni strani
www.dvk.gov.si):

Obrazci podpore:


Obrazci za predlaganje članov volilnih odborov:


Instruktivni obrazci za kandidiranje (DOC):


Volilna kampanja:SPLETNA STRAN LOKALNE VOLITVE 2010:

Banner_Lokalne volitve 2010_567x142.jpg

- Občina Gornja Radgona - seznam kandidatov za župana in seznam list kandidatov za občinski svet

- Občina Gornja Radgona - seznam kandidatov za člane v svetih krajevnih skupnostiKONTAKTNE OSEBE V OBČINSKI UPRAVI OBČINE GORNJA RADGONA:

-       Boštjan Flegar, tajnik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: , tel.: 02 564 38 15)

-       Marija Kaučič, namestnica tajnika Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: , tel.: 02 564 38 18)Vsebina sporočila posodobljena 27. 9. 2010.