Obvestilo športnim društvom in javnim zavodom o predvideni objavi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2010

datum: 28.12.2009

kategorija: Razpis

 

ŠPORTNIM DRUŠTVOM IN JAVNIM ZAVODOM

 

ZADEVA: Obvestilo o razpisu

Obveščamo vas, da bo dne 31. 12. 2009 v lokalnem časopisu Prepih in na spletni strani občine Gornja Radgona objavljen »Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2010«.

Razpisna dokumentacija bo dosegljiva na spletni strani Občine Gornja Radgona v rubriki Razpisi, v fizični obliki pa tudi v občinski upravi Občine Gornja Radgona (soba št. 20 pri ga. Mariji Holer), vsak delovnik v času uradnih ur.

Rok prijave na razpis je 15. 1. 2010 do 12.00 ure.

Lep pozdrav,

OBČINSKA UPRAVA