Seje delovnih teles občinskega sveta pred 23. redno sejo občinskega sveta (21. in 22. 12. 2009)

datum: 18.12.2009

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 23. decembra 2009, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 21. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 21. decembra 2009, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 25. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v ponedeljek, 21. decembra 2009, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 20. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 21. decembra 2009, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 25. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 22. decembra 2009, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 22. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 22. decembra 2009, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.