OPTIMIST - predstava Matjaža Javšnika v Gornji Radgoni - 12. 12. 2009 v Kulturnem domu Gornja Radgona

datum: 08.12.2009

kategorija: Aktualni dogodki

Optimist - Matjaž Javšnik v Gornji Radgoni-f0.jpg
 

12. 12. 2009, ob 19.30 v Kulturnem domu Gornja Radgona

12. 12. 2009, ob 19.30 v Kulturnem domu Gornja Radgona

Optimist - Matjaž Javšnik v Gornji Radgoni-f1.jpeg

Optimist - Matjaž Javšnik v Gornji Radgoni-f5.jpeg