Poziv Ministrstva za okolje in prostor za najemnikem – prejšnje imetnike stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih za podajo vloge za izdajo odločbe o ugotovitvi upravičenosti iz 173. člena SZ-1 - do 14. 10. 2008

datum: 30.09.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

Na poziv Ministrstva za okolje in prostor objavljamo naslednje obvestilo za javnost:Obvestilo (PDF)

* * *

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska c. 48, P.P.653, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 42 02 380 * Telefaks: (01) 42 02 383OBVESTILODne 14.10.2008 poteče rok do katerega lahko najemniki – prejšnji imetniki stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih podajo vloge za izdajo odločbe o ugotovitvi upravičenosti iz 173. člena SZ-1, kar pomeni ugotovitve upravičenosti do pridobitve nepovratnih gotovinskih in kreditnih sredstev ter vrednostnih papirjev, z namenom nakupa tega ali drugega stanovanja ali stanovanjske hiše. Svoje vloge lahko naslovijo na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana še do vključno 14. oktobra 2008. Ta rok velja za vse tiste najemnike, katerih stanovanje je bilo vrnjeno s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji pred uveljavitvijo SZ-1, to je do vključno 14.10.2003. Za stanovanja, ki so bila vrnjena upravičencem do denacionalizacije po 14.10.2003 pa velja pet letni rok od pravnomočnosti posamične odločbe o denacionalizaciji. To pomeni, da najemniki teh stanovanj pravice iz 173. člena lahko uveljavljajo tudi po 14.10.2008, vendar le znotraj petletnega roka od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.


MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR