Sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 25. 9. 2008

datum: 29.09.2008

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega svetaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 7. 8. 2008 v predloženi vsebini.3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora "MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT" (druga obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora "Medobčinski inšpektorat" – druga obravnava.6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni – skrajšani postopek.7. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.8. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.9. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga pravilnika traja 15 dni.10. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2007SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 28. 8. 2008, podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2008, kot sledi:
- nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Alojzu WOLFU,
-zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2008 se podeli g. Stanislavu SAKOVIČU,
- srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2008 se podeli g. Andreju ŽNIDARIČU,
- bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2008 se podeli gospe Dragici LIPNIK,
- listina Občine Gornja Radgona se podeli Mladim gasilcem PGD Spodnji Ivanjci,
- posebno priznanje Občine Gornja Radgona se podeli Enoti za reševanje iz vode in na vodi, PGD GA-PO-RA.
11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama