Seje delovnih teles občinskega sveta pred 15. redno sejo občinskega sveta (22., 23. in 24. 9. 2008)

datum: 18.09.2008

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 16. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 22. septembra 2008, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 15. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, ki bo v torek, 23. septembra 2008, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 9. seja Odbora za mednarodno sodelovanje, ki bo v sredo, 24. septembra 2008, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.