OBVESTILO VOLIVCEM - za glasovanje na rednih volitvah poslancev v državni zbor (predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na volišču dostopnem invalidom, glasovanje na volišču v drugem kraju)

datum: 12.09.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

8. VOLILNA ENOTA 6. VOLILNI OKRAJ OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
GORNJA RADOGNA,
Partizanska cesta 13, Gornja RadgonaO B V E S T I L O V O L I V C E MOkrajna volilna komisija 8. Volilne enote 6. Volilnega okraja Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, obvešča volivce, ki bodo dne 21. septembra 2008 odsotni iz kraja stalnega prebivališča, da lahko glasujejo na rednih volitvah poslancev v državni zbor volišču za predčasno glasovanje:• v torek dne 16. septembra,
• v sredo dne 17. septembra ali
• v četrtek dne 18. septembra 2008, na sedežu Okrajne volilne komisije v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 13 /sejna soba/, med 9.00 in 17.00 uro.

Volivci, ki zaradi bolezni ne morejo osebno glasovati na volišču, morajo do vključno 18. septembra 2008 sporočiti Okrajni volilni komisiji Gornja Radgona, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.Volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom oz. na posebnem volišču, morajo do vključno 18. septembra 2008, sporočiti okrajni volilni komisiji svojo namero, da želijo glasovati pred volilnim odborom na posebnem volišču, ki bo na sedežu Okrajne volilne komisije, Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, morajo, do vključno 18. septembra 2008, sporočiti okrajni volilni komisiji na območju katere so vpisani v volilni imenik, da želijo glasovati na volišču v drugem kraju. PREDSEDNICA OVK:
Majda BAKAN-ŠIFTAR, sodnica svetnica, l.r.

Obvestilo volivcem (PDF)