OBVESTILO - SUŠA 2007 v Občini Gornja Radgona (ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV)

datum: 04.09.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO - SUŠA 2007
ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV
Na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2007, št. 844-6/2007-214, ki ga je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo
bo Občina Gornja Radgona izvedla zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi letošnje suše in sicer na CELOTNEM OBMOČJU OBČINE Gornja Radgona.

Prizadete kulture so: koruza, oljne buče, travnik tri in več kosni, jabolka, grozdje, ječmen in pšenica.

Skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja kmetijsko gospodarstvo, mora dosegati najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, višina poškodovanosti pa mora presegati 30%.

Vloge se bodo zbirale na sedežih krajevnih skupnosti (več informacij v priponki spodaj).OBVESTILO - SUŠA 2007 (DOC)Priloga 9 - OBRAZEC 2 (DOC)