Sklepi 1. seje Občinskega sveta

datum: 13.01.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije – obrazložitev župan
SKLEP:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija, katero kot predsednik vodi Ludvik ROŠKAR, člana pa sta Vilijem ŽUNKOVIČ in Ivan DOKL.

4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta – obrazložitev predsednik mandatne komisije
SKLEP:
Potrdijo se mandati vsem enaindvajsetim članom občinskega sveta.
-ZVER Ivan
-KOVAČ Jože
-ŽUNKOVIČ Vilijem
-TERŠEK Edvard
-AJLEC Erika
-RITLOP Andrej
-GREDAR Zvonko
-DOKL Ivan
-MIR Karl
-KOCBEK Branko
-VRZEL Danijel
-NJIVAR Marta
-ZAGORC Dušan
-BALE Norma
-KLEMENČIČ Zvonimir
-KAJDIČ Ivan
-KURBUS Milan
-PETEK Feliks
-ROŠKAR Ludvik
-VODENIK Miha
-ROUS Vincenc

5. Ugotovitev o izvolitvi župana – obrazložitev predsednik mandatne komisije
SKLEP:
Sprejme se ugotovitev, da je za župana Občine Gornja Radgona bil izvoljen Anton KAMPUŠ.

6. Predstavitev župana