Razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2005

datum: 11.07.2005

kategorija: Razpis

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/97, 22/99) komisija za priznanja, pohvale in nagrade občinskega sveta občine Gornja Radgona objavljaRAZPIS za podelitev priznanjObčine Gornja Radgona za leto 20051. Občina Gornja Radgona podeljuje priznanja zaslužnim članom, podjetjem ter drugim organizacijam, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke v gospodarstvu, kulturi, znanosti, ekologiji, športu, vzgoji in izobraževanju, na humanitarnem področju ter na drugih družbeno pomembnih področjih.

2. Priznanja občine Gornja Radgona so:
grb občine- zlatiZlati grb občine se podeljuje za življenjsko delo prejemnika, ki je bilo izredno pomembno za razvoj in ugled občine.
- srebrni
Srebrni grb občine se podeljuje za zelo pomembne dosežke v 20-letnem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
- bronasti
Bronasti grb občine se podeljuje za velike uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
listina občine Gornja RadgonaListina občine se podeli za enkratno dejanje ob izredni požrtvovalnosti, hrabrosti in človekoljubnosti in pri izjemnih dogodkih.
Vsako leto se podeljuje po eno priznanje (1 zlati grb, 1 srebrni grb, 1 bronasti grb in 1 listina občine).

3. Občina Gornja Radgona podeljuje tudi priznanje častnega občana in nagrado akademika dr. Antona Trstenjaka.
častni občan občineNaziv častni občan občine se podeli posamezniku za njegov izjemni prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
nagrada akademika dr. Antona TrstenjakaNagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli posamezniku za njegovo življenjsko delo kot izredno velik prispevek ali opravljen doktorat znanosti na področju kulture, izobraževanja ali na drugih področjih dela v dobro občine Gornja Radgona.

4. Predlagatelji za priznanja občine Gornja Radgona so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije, skupina ljudi in posamezniki. Predlagatelj zase ne more posredovati predloga za podelitev priznanja.

5. Pisni predlogi z obrazložitvami se posredujejo na naslov:
Občina Gornja Radgona, občinski svet, komisija za priznanja, pohvale in nagrade, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako "Razpis – občinska priznanja", in sicer do 31.07.2005.

KOMISIJA ZA PRIZNANJA,
POHVALE IN NAGRADE