Odlok o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – sejem"

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – sejem"
(Uradni list RS, št. 22/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.02.2000
Datum objave:10.03.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 22/2000

Datum začetka veljavnosti:18.03.2000