Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.12.2011
Datum objave:15.12.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011

Datum začetka veljavnosti:01.01.2012
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega sklepa so prenehali veljati: Sklep št. 602-1/2007-103 z dne 13. 7. 2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 35), Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona št. 602-1/2007-103/VM z dne 28. 3. 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 43) in Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona št. 602-1/2008-103/VM z dne 24. 12. 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 43).