Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018 in 8/2018-popravek z dne 10.12.2018)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2018
Datum objave:15.10.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 7/2018 z dne 15.10.2018 in 8/2018-popravek z dne 10.12.2018)

Datum začetka veljavnosti:01.01.2019
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 91/00, 101/01, 26/03 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 4 z dne 31. 12. 2003). Ta odlok se uporablja od 1. 1. 2019.