Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 91/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:21.09.2000
Datum objave:06.10.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 91/2000

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 101/2001
Uradni list RS, št. 26/2003
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 4 z dne 31.12.2003

Datum začetka veljavnosti:21.10.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2018
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 31/1985).

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018 in 8/2018-popravek z dne 10.12.2018).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2001 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 101/2001)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.11.2001
Datum objave:13.12.2001
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 101/2001

Datum začetka veljavnosti:28.12.2001
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2018
2003 - I - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 26/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.02.2003
Datum objave:13.03.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 26/2003

Datum začetka veljavnosti:14.03.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2018
2003 - II - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 4 z dne 31.12.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.12.2003
Datum objave:31.12.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 4 z dne 31.12.2003

Datum začetka veljavnosti:01.01.2004
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2018