Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.07.2014
Datum objave:15.07.2014
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014 

Datum začetka veljavnosti:30.07.2014
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44 z dne 1. 6. 2008).