Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 44 z dne 01.06.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.05.2008
Datum objave:01.06.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 44 z dne 01.06.2008

Datum začetka veljavnosti:15.06.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.07.2014
Opombe:

KARTA - Občinske javne ceste v občini Gornja Radgona (2008) (PDF) - velikost 18,2 MB
KARTA - Občinske javne ceste v mestu Gornja Radgona (2008) (PDF) - velikost 17,1 MB
KARTA - Voziščna konstrukcija občinskih javnih cest v občini Gornja Radgona (2008) (PDF) - velikost 18,1 MB

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23 z dne 01.09.2006).

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014).