Koledar odvozov odpadkov v občini

V Občini Gornja Radgona je od 1.4.2017 dalje izvajalec obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov Komunala Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

Na spletni strani izvajalca so na voljo vse potrebne informacije: www.komunala-radgona.si

Za vse dodatne informacije se lahko obrne na izvajalca na tel. številkah 02 564 48 06 ali 02 564 48 00 in na e-naslovu odpadki@komunala-radgona.si ali info@komunala-radgona.si.

 

Zbirni center Gornja Radgona (zbirni center ločenih frakcij)

Koledar oziroma urnik odvoza odpadkov za leto 2019

Koledar oziroma urnik odvoza odpadkov za leto 2019 - bloki

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev