LEK - Lokalni energetski koncept Občine Gornja Radgona (2011 - 2021)

LEK - Lokalni energetski koncept Občine Gornja Radgona

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 5. redni seji dne 23.06.2011 sprejel Novelacijo lokalnega energetskega koncepta občine Gornja Radgona, št. POR/11-07, katero je izdelalo podjetje Eco Consulting, d. o. o., Tesovnikova ul. 21 a, 1000 Ljubljana.

Novelacija lokalnega energetskega koncepta občine Gornja Radgona, št. POR/11-07 (PDF)

Soglasje Ministrstva za gospodarstvo o skladnosti LEK Občine Gornja Radgona - julij 2011 (PDF)