Projekt: Prenova JR - Javna razsvetljava Gornja Radgona

Dokument "Projekta - Prenova JR - Javna razsvetljava Gornja Radgona", z datumom 15. 1. 2015, vsebuje predlog prenove odjemnih mest, svetlobno tehnične izračune, tabelarični pregled trenutnega stanja.

Prenova JR - Javna razsvetljava Gornja Radgona (PDF) - 15. 1. 2015 (velikost dokumenta 28,7 MB)