Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure 2. sklop - Občina Gornja Radgona

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona« vključuje: 

  • izgradnjo centralne čistilne naprave Gornja Radgona; 
  • izgradnjo kanalizacijskega omrežja;
  •  ureditev platoja za čistilno napravo in prestavitev potoka Hercegovščak;
  • izvedbo nadzora in strokovnega svetovanja pri izvedbi projekta;
  • izvedbo storitev obveščanje javnosti pri izvedbi projekta. 
     

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, prispevek Skupnosti znaša 85 % javnih upravičenih stroškov, lastna udeležba RS znaša 15 % javnih upravičenih stroškov (Zloženka PDF).
 

Več informacij na spletnem mestu projekta: www.voda.gor-radgona.si 

Odvajanje-ciscenje-odpadnih-voda-v-porecju-mure-gornja-radgona-LOGO.jpg