Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2007

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in 11. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/97, 22/99) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 8. redni seji, dne 27.09.2007 sprejel  


S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2007
 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 23.08.2007, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2007 kot sledi:

  • NAGRADA AKADEMIKA DR. ANTONA TRSTENJAKA se podeli g. Milanu NEKREPU
  • ZLATI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2007 se podeli g. Štefanu FARTEKU
  • SREBRNI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2007 se podeli g. Srečku ŽIŽEKU
  • BRONASTI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2007 se podeli g. Francu CEHNARJU
  • LISTINA OBČINE GORNJA RADGONA se podeli Skavtskemu stegu Gornja Radgona 1