Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2008

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in 11. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/97, 22/99) je Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejel na svoji 15. redni seji, dne 25.09.2008 sprejel naslednji
 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2008
 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 28. 8. 2008, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2008 kot sledi:

  • NAGRADA AKADEMIKA DR. ANTONA TRSTENJAKA se podeli g. Alojzu WOLFU
  • ZLATI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2008 se podeli g. Stanislavu SAKOVIČU
  • SREBRNI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2008 se podeli g. Andreju ŽNIDARIČU
  • BRONASTI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2008 se podeli gosp. Dragici LIPNIK
  • LISTINA OBČINE GORNJA RADGONA se podeli Mladim gasilcem PGD Spodnji Ivanjci
  • POSEBNO PRIZNANJE OBČINE GORNJA RADGONA se podeli: Enoti za reševanje iz vode in na vodi, PGD GA-PO-RA