Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2010

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 11. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/1997, 22/1999) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 3. izredni seji, dne 13.09.2010 sprejel naslednji
 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2010
 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 28. 7. 2010, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2010, kot sledi:

 • Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Dušanu ZAGORCU, in sicer za njegovo življenjsko delo na področju kulture, izobraževanja in drugih področjih dela.
   
 • Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2010 se podeli Tamburaški skupini kulturnega društva Peter Dajnko Črešnjevci, in sicer za sto let delovanja društva, kar se lahko označi kot življenjsko delo, ki je pomembno za razvoj in ugled Občine Gornja Radgona.
   
 • Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2010 se podeli g. Haroldu STAROVASNIKU, in sicer za pomembne dosežke v dolgoletnem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
   
 • Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2010 se podeli g. Alojzu TRSTENJAKU, in sicer za velike uspehe v dolgoletnem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
   
 • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Župnijski Karitas Gornja Radgona, in sicer za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
   
 • Posebno priznanje Občine Gornja Radgona se podeli Gasilski enoti pionirk Prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Ščavnica, in sicer za tretje mesto na državnem mladinskem gasilskem tekmovanju.