Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2011

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 11. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 8/97 z dne 01.07.1997 in 22/99 z dne 15.04.1999) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 6. redni seji, dne 26.09.2011 sprejel naslednji
 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2011
 

Občina Gornja Radgona na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 23. 8. 2011, podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2011 kot sledi:

 • Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli g. Jožetu KOSU, in sicer za njegovo življenjsko delo na področju delovanja družbeno – političnem področju ter drugih področjih dela.
 • Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli g. Karlu FLEISINGERJU, in sicer za dolgoletni življenjski trud in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
 • Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli g. Andreju COKLINU, in sicer za velike uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
 • Listina Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli ge. Antoniji VOGRIN, in sicer za izredno požrtvovalnost in človekoljubnost.
 • Posebno priznanje Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli:
  -Podvodno reševalni ekipi GA-PO-RA Gornja Radgona, in sicer za petintrideseto letnico aktivnega delovanja društva ter za nadaljnje delo.
  -Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, in sicer za šestinsedemdeseto letnico delovanja ustanove, ki ji je na skrbi vzgoja in usoda otrok ter s tem prihodnost ljudi in celi družini, spoštovanja vredno delovanje.
  -Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črešnjevci, in sicer za šestdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo.
  -Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zbigovci, in sicer za šestdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo.
  -Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stavešinci, in sicer za devetdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo.
  -Prostovoljnemu gasilskemu društvu Spodnji Ivanjci, in sicer za petinsedemdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo.