Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2013

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08), 17. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 68/11) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 15. redni seji, dne 26.09.2013 sprejel
 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2013
 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 28. 8. 2013, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2013, kot sledi:

  • Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli ge. Karolini STAROVASNIK, in sicer za njeno življenjsko delo na področju kulture, izobraževanja, turizma in drugih področij dela.
  • Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli g. Alojzu SLANIČU, in sicer za več letno aktivno delovanje na športnem področju in dosežene uspehe na področju strelskega športa, kar se označi kot življenjsko delo in je pustilo pečat pri pomenu in razvoju ter ugledu Občine Gornja Radgona.
  • Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli ge. Trudi KAMPUŠ, in sicer za pomemben prispevek na področju prostovoljstva in humanitarnosti, kar daje poseben pečat pomenu in ugledu občine.
  • Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli g. Janezu ŠENEKARJU, in sicer za dosežene uspehe na športnem, kulturnem in turističnem področju ter kot vzpodbuda za nadaljnje uspešno delo.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Branku PINTARIČU, in sicer za zasluge in dosežke na področju turizma in kulture ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Jakobu KOLARIČU, in sicer za dosežke in uspehe na področju prostovoljstva ter kot vzpodbuda za nadaljnjo skrb pri humanem delu.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Andreju BOHINCU, in sicer za zasluge in dosežke na področju ohranjanja kulturne dediščine ter kot vzpodbuda za nadaljnjo uspešno delo še naprej.