Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2015

a podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08), 17. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 68/11) in na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 26. 8. 2015, je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 7. redni seji, dne 24.09.2015 sprejel naslednji

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2015

Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2015, kot sledi:

  • Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Antonu ROVŠNIKU, in sicer za njegovo življenjsko delo na področju kulture, izobraževanja, športa in drugih področij dela. 
  • Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Bogdanu ŠAJNOVIČU, in sicer za njegovo življenjsko delo pri razvoju gasilstva, civilne zaščite ter na področju reševanja iz vode in na vodi. 
  • Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Antonu ROŽMANU, in sicer za pomembne dosežke v dvajsetletnem obdobju pri razvoju športa v Občini in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 
  • Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli ge. Alenki KURBUS ŠIŠKO, in sicer za dosežke in uspehe na področju prostovoljstva in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

 

  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli TD Majolka, in sicer za  dosežene rezultate dela prostovoljcev ob deseti obletnici društva ter kot vzpodbuda za nadaljnje uspešno delo. 
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova, in sicer za minuli visok jubilej,  uspešno delo pri izvajanju izobraževalnega dela in pri razvoju kraja Negova ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo. 
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Likovnemu društvu Gornja Radgona, in sicer za dosežke in uspehe na področju društvene dejavnosti ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.