Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 3. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) in na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 18. 8. 2016, je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 14. redni seji, dne 09.09.2016, sprejel

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016

Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2016, kot sledi:

  • Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli ge. Davorki MAKOVEC, in sicer za njeno dolgoletno delo na področju prostovoljstva, civilne zaščite ter na področju dela nujne medicinske pomoči.
  • Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Jožetu PAJEKU, in sicer za dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti v Občini in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Miranu JAUŠOVCU, in sicer za dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ROSENBAUER Slovenija d.o.o. in direktorju g. Marjanu CVIKLU, za večletne uspehe trajnega pomena na področju gospodarstva v Občini.
  • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ARCONT d.d. in direktorju Branku KURBUSU, za večletne uspehe trajnega pomena na področju gospodarstva v Občini.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Francu DOMAJNKU, in sicer za dolgoletno delo  na področju prostovoljstva ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Rdečemu križu Slovenije – OZ Gornja Radgona, in sicer za dosežke in uspehe na področju humanitarne dejavnosti ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Združenju šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona, in sicer za uspešno delo na področju prostovoljstva pri izvajanju izobraževalnega dela ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.FOTOGALERIJA: Slavnostna akademija ob občinskem prazniku - 1. 10. 2016