Cilka Dimec Žerdin (2009)

Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 21. redni seji, dne 28.09.2009, sprejel odlok, s katerim se naziv častni občan Občine Gornja Radgona podeli gospe Cilki Dimec Žerdin iz Rodmošcev.

Z odlokom je določeno, da je naziv častni občan Občine Gornja Radgona najvišje priznanje Občine Gornja Radgona, ki se podeljuje Cilki Dimec Žerdin za njen izjemen prispevek na področju vzgoje in izobraževanja ter za izjemno pomembno delo in zasluge za krepitev ugleda Občine Gornja Radgona.

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2009)

 

 

Povezava na sporočilo: ŽALNA SEJA v spomin preminuli častni občanki Občine Gornja Radgona, gospe Cilki Dimec Žerdin - 22. 5. 2017 v Gornji Radgoni