Slavko Lončarič (2005)

Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 21. redni seji, dne 08.09.2005, sprejel odlok, s katerim se naziv častnega občana Občine Gornja Radgona podeli Slavku Lončariču iz Lokavec.

Z odlokom je določeno, da je naziv častni občan Občine Gornja Radgona najvišje priznanje Občine Gornja Radgona, ki se podeljuje Slavku Lončariču za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva in za izjemno pomembno delo in zasluge za krepitev ugleda Občine Gornja Radgona.

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2005)