Majda Bicskey - Benko (2002)

Občinski svet Občine Gornja Radgona na 25. redni seji, dne 19.09.2002, sprejel odlok, s katerim se naziv častnega občana občine Gornja Radgona podeli Majdi BICSKEY – BENKO iz Gornje Radgone.

Z odlokom je določeno, da je naziv častni občan občine Gornja  Radgona najvišje priznanje Občine Gornja Radgona, ki se podeljuje za izjemno pomembno delo in zasluge za krepitev ugleda občine Gornja Radgona, njene promocije in humano dejavnost, ki ima trajen pomen za ugled in promocijo občine Gornja Radgona.

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2002)