Franc PUNCER (1999)

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 8. redni seji, dne 23.09.1999, sprejel odlok, s katerim se naziv častnega občana Občine Gornja Radgona podeli monsignjorju Francu PUNCERJU iz Gornje Radgone.

Z odlokom je določeno, da je naziv častni občan Občine Gornja Radgona najvišje priznanje Občine Gornja Radona, ki se podeljuje za izjemno pomembno delo in zasluge za krepitev ugleda občine Gornja Radgona, njene promocije in humano dejavnost, ki ima  trajen pomen za ugled in promocijo Občine Gornja Radgona.

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (1999)

 

Povezava na sporočilo: Žalna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v spomin preminulemu častnemu občanu Občine Gornja Radgona, monsignorju Francu Puncerju - 13. februarja 2008