Gasilstvo

Po zapiskih iz kronik gasilskih društev so bila prva gasilska društva za potrebe »požarne brambe« v sedanji občini Gornja Radgona ustanovljena že v letu 1882, in sicer v Gornji Radgoni in Orehovcih.

Potrebe po varovanju imetja pred požari in drugimi ujmami so privedle do ustanavljanja gasilskih čet tudi v ostalih predelih te občine vse do leta 1951, ko sta bili ustanovljeni gasilski društvi v Črešnjevcih in Zbigovcih.

V vseh teh letih je gasilstvo v občini doživljalo vzpone in padce, v vojnem času pa je gasilstvo ponekod v celoti zamrlo.

Danes deluje in opravlja javno gasilsko službo v skladu z določili Zakona o gasilstvu (ZGas) in Odloka o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona 10 prostovoljnih gasilskih društev, ki so povezana v Gasilsko zvezo Gornja Radgona ter naprej v krovno organizacijo Gasilsko zvezo Slovenija.

V občini Gornja Radgona delujejo naslednja prostovoljna gasilska društva:

  • PGD GORNJA RADGONA – leto ustanovitve 1882
  • PGD OREHOVCI – leto ustanovitve 1882
  • PGD MELE – leto ustanovitve 1910
  • PGD STAVEŠINCI – leto ustanovitve 1921
  • PGD SPODNJI  IVANJCI – leto ustanovitve 1936
  • PGD SPODNJA ŠČAVNICA – leto ustanovitve 1937
  • PGD IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI – leto ustanovitve 1939
  • PGD NEGOVA – leto ustanovitve 1948
  • PGD ČREŠNJEVCI – leto ustanovitve 1951
  • PGD ZBIGOVCI – leto ustanovitve 1951


GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA je bila ustanovljena leta 1947, uradno vpisana v register društev pa šele leta 1955.

Od leta 1982 je sedež Gasilske zveze Gornja Radgona na Gasilski cesti 2, Gornja Radgona.

Gasilska zveza Gornja Radgona opravlja med drugim tudi določene naloge javne gasilske službe v občini Gornja Radgona in Apače.