Obvestilo o objavah javnih razpisov občine na podlagi sprejetega proračuna občine za leto 2023

datum: 10.07.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo o objavi razpisov-julij 2023-naslovnica

OBVESTILO O OBJAVAH JAVNIH RAZPISOV OBČINE


Občina Gornja Radgona je na podlagi pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2023 z dne 23. 6. 2023) objavila javne razpise za sofinanciranje dejavnosti društev ter drugih subjektov v občini, na podlagi veljavnih pravilnikov in odlokov občine o sofinanciranju.

Javni razpisi so skupaj z razpisno dokumentacijo objavljeni na spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si pod rubriko »razpisi« (www.gor-radgona.si/novice/razpisi/).

Pisne vloge na javne razpise morajo biti po pogojih in navodilih iz posameznega javnega razpisa poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v roku določenem za posamezen javni razpis.

Gornja Radgona, julij 2023

                                                                                               OBČINA GORNJA RADGONA

OBVESTILO (PDF)

 

Na dan 10. 7. 2023 trenutno odprti in veljavni razpisi občine:

Datum objave

Naslov javnega razpisa in rok

07.07.2023

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 11. 8. 2023)

05.07.2023

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 2023 (rok do vključno 16. 8. 2023)

05.07.2023

JAVNI RAZPIS za uporabo Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona v sezoni 2023/2024 (rok do 4. 8. 2023)

05.07.2023

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 3. 8. 2023)

04.07.2023

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2023 (rok do vključno 8. 8. 2023)

04.07.2023

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 2. 8. 2023)

04.07.2023

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do 1. 8. 2023 za ukrepe C, do 11. 10. 2023 za ukrepe A in B)

04.07.2023

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 25. 7. 2023)

30.06.2023

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2023 (rok do vključno 11. 8. 2023)

30.06.2023

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2023 (prvi del) - rok do vključno 24. 7. 2023

29.06.2023

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 31. 7. 2023)