Sproščanje nekaterih omejitev pri izvajanju športnih programov - uporaba telovadnice Partizan od 4. 1. 2021 dalje

datum: 07.01.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo - Sproščanje nekaterih omejitev pri izvajanju športnih programov - uporaba telovadnice Partizan od 4. 1. 2021 dalje (PDF)

Obvestilo za javnost - odprtje TVD Partizan od 04.01.2021

* * *

Sproščanje nekaterih omejitev pri izvajanju športnih programov

(Uporaba telovadnice Partizan)

Občina Gornja Radgona obvešča vse uporabnike telovadnice Partizan, da je z dnem 4. 1. 2021 ponovno možno uporabljati telovadnico Partizan za izvajanje dejavnosti za registrirane športnike in športno rekreativne dejavnosti, vendar pod določenimi pogoji in ob upoštevanju navodil in priporočil NIJZ.

V skladu z Odlokom Vlade RS o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, objavljenim v Uradnem listu RS, štev. 204, dne 31. decembra 2020, je namreč s 4. 1. 2021 dovoljena samostojna ali vodena športna rekreativna dejavnost ne samo članom istega gospodinjstva, ampak tudi udeležencem posameznikom, število oseb pa je glede na športno površino omejeno na 50 m2 na posameznega udeleženca ali na enega udeleženca, če je vadbeni prostor manjši od 50 m2. Pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti je treba med udeleženci neprekinjeno vzdrževati najmanj 5 metrov medsebojne razdalje.

Glede na določila odloka in površino telovadnice Partizan, ki znaša 277 m2, je možna uporaba (vadba) telovadnice za največ 4 osebe, ob izpolnjevanju pogojev in upoštevanju navodil Ministrstva za zdravje in NIJZ, objavljenih na spletnih straneh https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/ in https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19