Obvestilo glede omejitve izvajanja pogrebnih slovesnosti na pokopališčih v Občini Gornja Radgona v času razglašene epidemije COVID-19

datum: 07.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo glede omejitve izvajanja pogrebnih slovesnosti na pokopališčih v Občini Gornja Radgona v času razglašene epidemije COVID-19 (PDF) - 6. 4. 2020

OBVESTILO-omejitev izvajanja pogrebov v OGR-COVID-19

* * *

OBVESTILO
glede omejitve izvajanja pogrebnih slovesnosti na pokopališčih v Občini Gornja Radgona v času razglašene epidemije COVID-19


Zaradi razglašene epidemije COVID-19 se vse do preklica veljavnosti Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020) na območju Občine Gornja Radgona omeji izvajanje pogrebnih slovesnosti na pokopališču Gornja Radgona in na pokopališču Negova.

Pri izvedbi pogrebnih slovesnosti je potrebno upoštevati naslednje preventivne ukrepe:

  • na posameznem pokopališču lahko naenkrat poteka samo ena pogrebna slovesnost, v primeru večjega števila pogrebov na dan se razmak med pogrebi podaljša na dve uri,
  • ves čas zadrževanja na območju pokopališča, je potrebno upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb,
  • pogrebna slovesnost naj se izvaja v ožjem družinskem krogu in naj traja največ trideset (30) minut, pogrebna slovesnost naj se izvaja pred mrliško vežico na prostem v minimalnem obsegu,
  • pokojnika se na pokopališče pripelje največ pol ure pred pričetkom pogreba in se ga položi na odrišče pred vežico; prav tako se cvetje in sveče polaga največ pol ure pred pogrebom na stojala pred vežico,
  • odpiranje krst ni dovoljeno; poslovitve pred upepelitvijo se ne izvajajo,
  • mrliške vežice in prostori za svojce se ne uporabljajo in se zaklenejo; mrliška vežica se lahko s soglasjem upravljalca pokopališča uporabi izjemoma le v primeru, da so za njeno uporabo zagotovljeni ustrezni varnostni pogoji pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju; po vsaki pogrebni slovesnosti je potrebno opraviti razkuževanje vseh uporabljenih prostorov.


Ukrepi veljajo do preklica.

Izvajalci pogrebnih slovesnosti, svojci in udeleženci, naj bodo pozorni, da se pogrebnih slovesnosti ne udeležujejo, v kolikor kažejo znake okužbe. Prav tako, naj se čim bolj omeji medsebojni stik med udeleženimi na pogrebni slovesnosti v skladu z navodili in priporočili pristojnih institucij.

Občane oz. svojce pokojnih prosimo, da spoštujejo vsa morebitna dodatna navodila izvajalca pogrebnih slovesnosti.

 

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.