Obvestilo o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona z dnem 30. 3. 2020 – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19

datum: 30.03.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

SKLEP župana št. 29/2020 z dne 30. 3. 2020 - dodatno zaprtje javnih površin in objektov v občini (PDF)

SKLEP-začasna prepoved gibanja na javnih mesti in površinah-30.03.2020

* * *

Na podlagi 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) je župan Občine Gornja Radgona dne 30. 3. 2020 izdal SKLEP št. 29/2020, ki določa:

I. Do preklica ostajajo ZAPRTI vsi javni objekti in površine, ki so bili/e zaprti že z obvestilom župana o zaprtju javnih objektov v Občini Gornja Radgona z dne 16. 3. 2020, in sicer:

 • Dom kulture Gornja Radgona
 • Mladinski center Gornja Radgona
 • Muzej Špital Gornja Radgona
 • TIC – Turistično informacijska pisarna Gornja Radgona
 • TŠC Trate – celoten kompleks vsemi objekti in površinami
 • Telovadnica Partizan Gornja Radgona
 • Pisarne vseh petih krajevnih skupnosti v občini.

II. Do preklica ostajajo ZAPRTA vsa otroška in športna igrišča v občini, ki so bila zaprta že z obvestilom župana z dne 15. 3. 2020.

III. Z dnem 30. 3. 2020 se ZAPIRAJO še naslednje javne površine in objekti v občini:

 • Mestni park Gornja Radgona
 • Sprehajalna pot ob reki Muri od mostu na meji z Republiko Avstrijo do zaključka betonskega zidu pri nekdanji vodni skupnosti oz. murski regulaciji
 • Stopnišče na grad v Gornji Radgoni
 • Okolica vrtcev, šol ter vaških in gasilskih domov v občini, ki se tretirajo kot javne površine
 • Vsa avtobusna postajališča v občini

IV. Vse s tem sklepom zaprte javne površine in objekti v občini, navedeni v točkah I., II. in III., so zaprte na način, da je do njih prepovedan dostop in na njih prepovedano gibanje ali zadrževanje ljudi. Ta omejitev se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, občine in javnih služb.

V. Vse ostale javne površine v naravnem okolju v občini, ki v tem sklepu niso navedene ostajajo do nadaljnjega odprte predvsem za sprehode občanov v naravo, kjer pa je obvezno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19.

VI. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

VII. Ta sklep stopi v veljavo takoj in preneha s preklicem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020).

 

                                              ŽUPAN
                                                OBČINE GORNJA RADGONA
                                               Stanislav ROJKO, l.r.

 

* * *

Povezane novice:

20.04.2020 Dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4. 2020 – sprememba sklepa o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
22.04.2020 Dovoljena uporaba sprehajalne poti ob reki Muri in stopnišča na grad Gornja Radgona od 23. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
28.04.2020 Dovoljena uporaba Mestnega parka v mestu Gornja Radgona od 28. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
08.05.2020 Dovoljena uporaba nekaterih drugih javnih površin in objektov od 8. 5. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin in objektov v času epidemije COVID-19
15.05.2020 Preklic sklepov o začasnem zaprtju javnih objektov in javnih površin v občini Gornja Radgona z dnem 15. 5. 2020