Seje delovnih teles občinskega sveta pred 8. redno sejo občinskega sveta (5., 8. in 9. marca 2021)

datum: 01.03.2021

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 11. marca 2021, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

6. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v petek, 5. marca 2020, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

- 6. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 8. marca 2021, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

6. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 8. marca 2021, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

- 7. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 9. marca 2021, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
https://www.gor-radgona.si/novice/2021022616140563/