Seje delovnih teles občinskega sveta pred 7. redno sejo občinskega sveta (14. in 15. septembra 2020)

datum: 08.09.2020

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

5. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 14. septembra 2020, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

5. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 14. septembra 2020, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

5. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 15. septembra 2020, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 15. septembra 2020, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
https://www.gor-radgona.si/novice/2020090715180308/