Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta 23. 4. in 7. 5. 2020 v času med dvema sejama)

datum: 02.06.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 


Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, prejeta v času med dvema sejama, in sicer 23. 4. 2020 in 7. 5. 2020, so v nadaljevanju pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta - 2. 6. 2020 (PDF)