Seje delovnih teles občinskega sveta pred 24. redno sejo občinskega sveta (18 in 19. junija 2018)

datum: 08.06.2018

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 21. junija 2018, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

20. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 18. junija, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

27. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 18. junija, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

18. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 19. junija 2018, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

20. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 19. junija 2018, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 24. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

www.gor-radgona.si/novice/2018060813211151/