Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podanih na 23. redni seji občinskega sveta)

datum: 23.05.2018

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 


Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podanih na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 4. 2018, so v nadaljevanju pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja članic in članov občinskega sveta med dvema zasedanjema občinskega sveta (PDF) - 23. 5. 2018

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (PDF) - 23. 5. 2018 (prvi del)

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (PDF) - 31. 5. 2018 (drugi del)