Seje delovnih teles občinskega sveta pred 22. redno sejo občinskega sveta (18. in 19. decembra 2017)

datum: 13.12.2017

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 21. decembra 2017, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

25. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 18. decembra 2017, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

18. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 18. decembra 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- SKUPNA SEJA: 17. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in 16. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bosta v ponedeljek, 18. decembra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

18. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 19. decembra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017121115595819/