Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014

datum: 14.04.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), je članicam in članom občinskega sveta danes posredovan v sprejem predlog Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014. V vednost je posredovan tudi članicam in članom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.

Predlog zaključnega računa bo uvrščen na predlagani dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je predvidena 14. 5. 2015.

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014 (PDF)