Seje delovnih teles občinskega sveta pred 10. redno sejo občinskega sveta

datum: 12.09.2012

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 20. septembra 2012, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 8. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 12. septembra 2012, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 17. septembra 2012, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 17. septembra 2012, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 17. septembra 2012, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 18. septembra 2012, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2012090713140792/