JAVNO NAROČILO: “Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni - ponovitev postopka“

datum: 17.05.2022

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni - ponovitev postopka“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (objavljeno 17. 5. 2022, številka JN003242/2022-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=445157