JAVNO NAROČILO: “Kolesarske poti Gornja Radgona, 1. faza“

datum: 11.05.2021

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Kolesarske poti Gornja Radgona, 1. faza“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (objavljeno 11. 5. 2021, številka JN002982/2021-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=398619

RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POPISI IN PRILOGE:
JN Kolesarske poti Gornja Radgona 1. faza-RD.pdf (razpisna dokumentacija, objavljeno 11. 5. 2021)
JN Kolesarske poti Gornja Radgona 1. faza-RD-obrazci.docx (razpisna dokumentacija - obrazci, objavljeno 11. 5. 2021)
JN Kolesarske poti Gornja Radgona 1. faza-POPISI.xls (POPISI, objavljeno 11. 5. 2021)

Tehnična dokumentacija: (objavljeno 11. 5. 2021)
Kolesarska GR_1 faza_tehnično poročilo.pdf
Kolesarska GR_1 faza_1_20m kolesarska steza_brez parcele 790_12-1_Gradbena_situacija 500.pdf
Kolesarska GR_1 faza_1_20m kolesarska steza_brez parcele 790_12-2_Komunalna_situacija 500.pdf
Kolesarska GR_1 faza_1_20m kolesarska steza_brez parcele 790_12-3_Prometna_situacija 500.pdf
Kolesarska GR_1 faza_1_20m kolesarska steza_brez parcele 790_12-4-8 NPP_1.pdf
Kolesarska GR_1 faza_1_20m kolesarska steza_brez parcele 790_12-4-9 NPP_2.pdf