Informacija za javnost - neurje z močnimi in ogromnimi količinami padavin, dne 3. junija 2024 na območju Občine Gornja Radgona

datum: 05.06.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Gornja Radgona, 5. junij 2024

INFORMACIJA ZA JAVNOST                                

NEURJE Z MOČNIMI IN OGROMNIMI KOLIČINAMI PADAVIN, 3. JUNIJA 2024,  ZELO PRIZADELO OBMOČJE OBČINE GORNJA RADGONA

 

V ponedeljek, 3. junija 2024, pozno popoldan je občino Gornja Radgona zajelo neurje z močnimi in ogromnimi količinami padavin. Aktiviran je bil štab Civilne zaščite občine.

Že zvečer so se sprožili številni plazovi, aktivirano je bilo celotno občinsko gasilsko poveljstvo, zalite so bile kleti, stanovanjski objekti, gospodarska poslopja, poplavljene ceste, javne površine…

Torkovo jutro je pokazalo vso razsežnost močnih padavin, zaledne vode so drle iz višje ležečih območij in pred seboj zalivale kleti, objekte, posevke na kmetijskih površinah, aktivirale plazove, izpodjedale bankine, odnašale asfaltne robove cestišč …

V torek, 4. junija 2024, je od zgodnjih jutranjih ur dalje, pa vse do večera, potekala najnujnejša sanacija na občinskih cestah, da smo uspeli zagotoviti prevoznost cest, ogledali smo si ogrožene stanovanjske objekte in prvič morali tudi s strani županje izdati sklep o evakuaciji. Ves dan smo bili prisotni na terenu ter v stiku z občani, ki so jih prizadele ogromne količine padavinske vode in sproženi plazovi.

Naselja, ki so bila še posebej prizadeta so: Orehovci, Orehovski Vrh, Aženski Vrh, Police, Črešnjevci, Zbigovci, Ivanjševski Vrh, Mele in Gornja Radgona.

V torek popoldan si je teren ogledala tudi državna sekretarka Lidija Kegljevič Zagorc (Ministrstvo za naravne vire in prostor)/, Jakob Klaić (vodja kabineta ministra za naravne vire in prostor) in Neža Kodre (direktorica Direkcije RS za vode). Županja je izpostavila, da naša lokalna skupnost pričakuje pomoč države.

Danes, 5. junija 2024, pristojne službe Javnega podjetja Komunala Radgona nadaljujejo s čiščenjem in odstranjevanjem blata, mulja in kamenja iz cestišč. Na terenu se evidentirajo kritični odseki občinskih cest, postavlja se ustrezna opozorilna signalizacija, saj je ponekod potrebno urediti enosmerni promet. Čistijo se peskolovi, kanalizacijsko omrežje, izvajajo se pregledi prečrpališč, saj je bilo nekaj primerov zalitja le teh z meteorno vodo.

Na terenu poteka ogled najbolj kritičnih plazov ob prisotnosti stroke, zbiranje podatkov za prve ocene škode in seveda ves čas prejemamo številne klice občanov, ki sporočajo o novih plazovih.

Sanacija prizadetih območij, predvsem sanacija občinskih cest in plazov, bo potekala dalj časa, v tem trenutku o višini vrednosti sanacije škode lahko rečemo le, da bo več milijonska.

Občane naprošamo, da ob vseh vremenskih ujmah ravnajo samozaščitno, v primeru življenjske ogroženosti pokličejo na 112, v primeru škode na javni infrastrukturi na 080 17 27,  ter sami izvedejo preventivne ukrepe v okolici svojega bivanja.

Obveščamo občane, da je Lions Klub Gornja Radgona ponudil pomoč za naše občane, ki potrebujejo razvlažilce. Ti bodo na voljo v štabu Civilne zaščite, v prostorih PGD Gornja Radgona. Kontaktna oseba je ga. Janja Osojnik (02/564-38-31).

Županja se zahvaljuje vsem gasilcem, poveljniku, g. Marku Šajnoviču in celotnemu štabu Civilne zaščite, zaposlenim v javnem podjetju Komunala Radgona, vsem občanom, ki so nesebično pomagali na terenu, in ki še vedno nudijo pomoč sosedom in prijateljem pri odpravljanju posledic ponedeljkovega neurja.

 

Informacija za javnost - Neurje na območju OGR, dne 3. junija 2024 (PDF)