Obvestilo zavezancem za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024 – pravočasna preverba in uskladitev podatkov za odmero (najkasneje do 29. 2. 2024)

datum: 25.01.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO - uskladitev podatkov za odmero NUSZ 2024 (PDF)

 

Obvestilo zavezancem za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024 – pravočasna preverba podatkov za odmero

Spoštovani, v skladu z 18. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, številka 7/18, 8/18 – popravek, 5/19 in 6/21), so zavezanci sami dolžni v uradnih evidencah uskladiti podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Glede na navedeno vse zavezance obveščamo in pozivamo, da preverite podatke iz lanske odločbe FURS-a o odmeri NUSZ (neto površina stanovanjskih in poslovnih objektov in nezazidanih stavbnih zemljišč) in če se ti podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem, le te preverite in uskladite na Geodetski pisarni, Kerenčičeva 3, Gornja Radgona najkasneje do 29. 2. 2024. Občinska uprava bo pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024 upoštevala podatke iz uradnih evidenc na dan 1. 3. 2024.